máy cắt plasma, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
 
     
   
    TRANG CHỦ       Đào tạo       Nghiên cứu    
 
CHUYÊN MỤC  

GIỚI THIỆU
TIN TỨC
THÔNG BÁO
ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU
QUAN HỆ - HỢP TÁC
HỖ TRỢ SINH VIÊN


Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộng


GIỚI THIỆU /
Cơ cấu tổ chức
03/10/2008 17:39:17


A. Ban Chủ nhiệm khoa
Trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Văn Trào
Phó Trưởng khoa: TS Lê Tuấn Anh
Phó Trưởng khoa: GS.TSKH Đỗ Đức Thái
Phó Trưởng khoa: TS Trần Quang Vinh

  Đội ngũ cán bộ: 73 người. Trong đó có : 4 TSKH và 41 TS, 3 GS và 7 PGS, 20 Ths, 8 cử nhân, 15 CB làm NCS trong nước. Thường xuyên làm việc tại Khoa là 53 CB, có 15 CB làm việc ở nước ngoài (1 chuyên gia, 11 NCS, 3 công tác trên 9 tháng), 1 CB hợp đồng. 

B. Khoa gồm 6 tổ bộ môn.
1. Bộ môn Lý luận và Phương pháp dạy học Toán
Trưởng Bộ môn: PGS.TS Bùi Văn Nghị
Phó Trưởng Bộ môn: TS Nguyễn Anh Tuấn
Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Lý luận và PPDH bộ môn Toán (Mã số: 60 14 10 )
Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Lý luận và PPDH bộ môn Toán (Mã số: 62 14 10 01 )
Các hướng chính trong nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học:
- Các xu hướng dạy học không truyền thống.
- Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Toán.
- Ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học môn Toán.

Những người tham gia đào tạo sau đại học: GS.TSKH Nguyễn Bá Kim, PGS.TS Bùi Văn Nghị, PGS.TS Vương Dương Minh, TS Nguyễn Ngọc Uy, TS Nguyễn Anh Tuấn. TS Lê Tuấn Anh, TS Bùi Duy Hưng.

 
2. Bộ môn Giải tích
Trưởng Bộ môn: TS. Trần Đình Kế
Phó Trưởng Bộ môn: TS.Lê Văn Hiện

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Toán giải tích (Mã số: 60 46 01)
Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Phương trình vi phân và tích phân (Mã số: 62 46 01 05)
Các hướng chính trong nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học:
- Giải tích hàm
- Phương trình đạo hàm riêng
- Phương trình vi phân thường

Những người tham gia đào tạo sau đại học: GS.TSKH. NGƯT Nguyễn Mạnh Hùng, TS Trần Thị Loan, TS Trịnh Tuấn Anh (kiêm nhiệm),  TS Nguyễn Đức Huy, TS Cung Thế Anh, TS Phạm Triều Dương, TS Trần Đình Kế, TS Nguyễn Thành Anh, TS Lê Văn Hiện, TS Nguyễn Thị Kim Sơn.

 
3. Bộ môn Lý thuyết hàm.
 
Trưởng Bộ môn: GS.TSKH Lê Mậu Hải
Phó Trưởng Bộ môn: GS.TS Nguyễn Quang Diệu

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Toán giải tích (Mã số: 60 46 01)
Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Toán giải tích (Mã số: 62 46 01 01)
Các hướng chính trong nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học:
- Giải tích phức, giải tích phức trong không gian lồi địa phương
- Giải tích hàm
- Lí thuyết đa thế vị phức
- Giải tích hyperbolic

Những người tham gia đào tạo sau đại học: GS.TSKH Nguyễn Văn Khuê, GS.TSKH Lê Mậu Hải, GS.TS Nguyễn Quang Diệu, TS Nguyễn Thị Thanh Hà, PGS.TS Nguyễn Văn Trào và TS Bùi Đắc Tắc.

 

4. Bộ môn Đại số

Trưởng Bộ môn: PGS.TS Dương Quốc Việt

P.Trưởng Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Tiến Quang.
Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Đại số và lí thuyết số (Mã số: 60 46 05)

Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Đại số và lí thuyết số (Mã số: 62 46 05 01)

Các hướng chính trong nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học cùng người phụ trách:

- Lí thuyết phạm trù và mô đun. - Đại số giao hoán. - Lí thuyết số đại số và số siêu việt.

Những người tham gia đào tạo sau đại học: PGS.TS Dương Quốc Việt, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, PGS.TS Nguyễn Tiến Tài, TS Đàm Văn Nhỉ, TS Bùi Huy Hiền


5. Bộ môn Hình học
Trưởng Bộ môn: GS.TSKH Đỗ Đức Thái.
P.Trưởng BM: PGS.TS Trần Văn Tấn.

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Hình học và Tôpô (Mã số: 60 46 10)
Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Hình học và Tôpô (Mã số: 62 46 10 01)
Các hướng chính trong nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học:
- Hình học phức
- Tôpô đại số
- Hình học Rieman

Những người tham gia đào tạo sau đại học: GS.TSKH Đỗ Đức Thái, PGS.TS Nguyễn Doãn Tuấn, PGS.TS Tạ Mân, PGS.TS Phạm Khắc Ban, TS Khu Quốc Anh, TS Nguyễn Văn Đoành.

 
6. Bộ môn Toán ứng dụng
Trưởng Bộ môn: TS Trần Quang Vinh.
Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Lí thuyết xác suất và thống kê toán học (Mã số: 60 46 15)

Các hướng chính trong nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học: Các lí thuyết Martingen đơn trị và đa trị, một chỉ số và nhiều chỉ số

Những người tham gia đào tạo sau đại học: PGS. TS Phạm Văn Kiều, TS Nguyễn Hắc Hải và TS Trần Quang Vinh.

 


 
   
Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Địa chỉ: 136 đường Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội