máy cắt plasma, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
 
     
   
    TRANG CHỦ       Đào tạo       Nghiên cứu    
 
CHUYÊN MỤC  

GIỚI THIỆU
TIN TỨC
THÔNG BÁO
ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU
QUAN HỆ - HỢP TÁC
HỖ TRỢ SINH VIÊN


Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộng


GIỚI THIỆU /
Cơ cấu tổ chức
03/10/2008 17:39:17


A. Ban Chủ nhiệm khoa
Trưởng khoa: GS.TSKH Đỗ Đức Thái
Phó Trưởng khoa: TS Lê Tuấn Anh
Phó Trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Công Minh
Phó Trưởng khoa: TS Trần Quang Vinh
B. Khoa gồm 6 tổ bộ môn

1. Bộ môn Lý luận và Phương pháp dạy học Toán
Trưởng Bộ môn: TS Lê Tuấn Anh
Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Lý luận và PPDH bộ môn Toán (Mã số: 60 14 01 11 )
Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Lý luận và PPDH bộ môn Toán (Mã số: 62 14 01 11 )
Các hướng chính trong nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học:
- Các xu hướng dạy học không truyền thống.
- Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Toán.
- Ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học môn Toán.
 
2. Bộ môn Giải tích
Trưởng Bộ môn: PGS.TS Trần Đình Kế
Phó Trưởng Bộ môn: PGS.TS Lê Văn Hiện

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Toán giải tích (Mã số: 60 46 01 02)
Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Phương trình vi phân và tích phân (Mã số: 62 46 01 03)
Các hướng chính trong nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học:
- Giải tích hàm
- Phương trình đạo hàm riêng
- Phương trình vi phân thường
 
3. Bộ môn Lý thuyết hàm
Trưởng Bộ môn: GS.TSKH Nguyễn Quang Diệu
Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Toán giải tích (Mã số: 60 46 01 02)
Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Toán giải tích (Mã số: 62 46 01 02)
Các hướng chính trong nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học:
- Giải tích phức, giải tích phức trong không gian lồi địa phương
- Giải tích hàm
- Lí thuyết đa thế vị phức
- Giải tích hyperbolic
 

4. Bộ môn Đại số

Trưởng Bộ môn: TS Nguyễn Quang Lộc
Phó trưởng bộ môn: TS Nguyễn Đạt Đăng
Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Đại số và lí thuyết số (Mã số: 60 46 01 04)
Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Đại số và lí thuyết số (Mã số: 62 46 01 04)
Các hướng chính trong nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học cùng người phụ trách:
- Lí thuyết phạm trù và mô đun. - Đại số giao hoán. - Lí thuyết số đại số và số siêu việt.


5. Bộ môn Hình học
Trưởng Bộ môn: PGS.TSKH Trần Văn Tấn

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Hình học và Tôpô (Mã số: 60 46 01 05)
Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Hình học và Tôpô (Mã số: 62 46 01 05)
Các hướng chính trong nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học:
- Hình học phức
- Tôpô đại số
- Hình học Riemann
 
6. Bộ môn Toán ứng dụng
Trưởng Bộ môn: TS Trần Quang Vinh.
Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Lí thuyết xác suất và thống kê toán học (Mã số: 60 46 01 06)
Các hướng chính trong nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học: Các lí thuyết Martingen đơn trị và đa trị, một chỉ số và nhiều chỉ số

 


 
   
Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Địa chỉ: 136 đường Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội