máy cắt plasma, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
 
     
   
    TRANG CHỦ       Đào tạo       Nghiên cứu    
 
CHUYÊN MỤC  

GIỚI THIỆU
TIN TỨC
THÔNG BÁO
ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU
QUAN HỆ - HỢP TÁC
HỖ TRỢ SINH VIÊN


Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộng


ĐÀO TẠO / Hệ vừa làm vừa học và từ xa / Các khóa đang đào tạo /
Hải Dương K12 (LT: Anh Thuận 0975266712)
02/09/2010 16:34:06


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

--------ó--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------ó-------------

 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2010

 

 

 Kính gửi : TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HẢI DƯƠNG

 

    Khoa Toán – Tin trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin thông báo kế hoạch học tập năm 2010 của lớp Đại học Sư phạm ngành Toán K12 hệ vừa làm vừa học cho giáo viên THCS tại Quí trung tâm như sau:

 

 

STT

Học phần

Thời gian

Số tiết

Ghi chú

1

Phương pháp dạy học 1

1,2,3,8,9,10/10

45

 

2

Giải tích cổ điển 1

15,16,17,22,23,24/10

45

 

3

Cơ sở đại số hiện đại 1

29,30,31/10&5,6,7/11

45

 

4

Giải tích cổ điển 2

12,13,14,19,20,21/11

45

 

5

Hình học Afin-Euclid

26,27,28/11&3,4,5,11,12/12

60

 

6

Cơ sở đại số hiện đại 2

17,18,19,24,25,26/12

45

 

 

 

KHOA TOÁN – TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

                                T/M Ban chủ nhiệm khoa

                                 Phó trưởng khoa

 

 

 

                                 TS. Nguyễn Văn Trào

· Lịch học đợt 1 năm 2011
· Lịch học đợt 2 năm 2011
   

 
   
Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Địa chỉ: 136 đường Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội