máy cắt plasma, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
 
     
   
    TRANG CHỦ       Đào tạo       Nghiên cứu    
 
CHUYÊN MỤC  

GIỚI THIỆU
TIN TỨC
THÔNG BÁO
ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU
QUAN HỆ - HỢP TÁC
HỖ TRỢ SINH VIÊN


Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộng


NGHIÊN CỨU / Danh mục các công trình /
Le Mau Hai, Nguyen Van Khiem and Trieu Van Dung, Subextension of plurisubharmonic functions in unbounded hyperconvex domains and applications, Complex Var. Elliptic Equ., Vol 61, (2016), No.8, 1116-1132.
02/10/2017 02:22:38


The aim of the paper was to investigate subextension of plurisubharmonic functions in unbounded hyperconvex domains without changing the Monge–Ampère measures. As an application, we study approximation of plurisubharmonic functions with given boundary values in unbounded hyperconvex domains in .

Link: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17476933.2016.1143466

· Nguyen Quang Dieu and Pascal Thomas, Convergence of multipole Green functions, Indiana University Mathematical Journal, Vol 65, 223-241, 2016
· Nguyen Xuan Hong, Semi-continuity properties of weighted log canonical thresholds of toric plurisubharmonic functions, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 355 (2017), 487-492
· Nguyen Xuan Hong, Nguyen Van Trao and Tran Van Thuy, Convergence in capacity of plurisubharmonic functions with given boundary values, International Journal of Mathematics, Vol. 28, No. 3 (2017) 1750018 (14 pages)
· Nguyen Van Trao, Hoang Viet and Nguyen Xuan Hong, Approximation of plurifinely plurisubharmonic functions, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 450 (2017), 1062-1075
· Nguyen Xuan Hong and Hoang Viet, Local property of maximal plurifinely plurisubharmonic functions, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 441 (2016), 586–592.
· Le Mau Hai and Pham Hoang Hiep, An equality on the complex Monge-Ampere measures. J. Math. Anal. Appl., 444(2016), 503-511.
· Le Mau Hai, Tang Van Long and Trieu Van Dung, Equations of complex Monge–Amp`ere type for arbitrary measures and applications, Inter. J. Math, Vol 27, No 4 ( 2016), 1650035 ( 13 pages).
· Le Mau Hai, Thai Thuan Quang, Duong Thanh Vy and Le Thanh Hung, Some Classes of Banach Analytic Spaces, Math. Proceed. Royal Irish Academy, Vol 116A, No1 (2016), 1-17
· Le Mau Hai, Nguyen Van Khiem and Trieu Van Dung, Subextension of plurisubharmonic functions in unbounded hyperconvex domains and applications, Complex Var. Elliptic Equ., Vol 61, (2016), No.8, 1116-1132.
· Phung Van Manh, On the smoothness of certain composite functions, Analysis mathematica, 43 (2017), 501-510.
  xem tiếp...  

 
   
Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Địa chỉ: 136 đường Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội