máy cắt plasma, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
 
     
   
    TRANG CHỦ       Đào tạo       Nghiên cứu    
 

Thời khoá biểu  
·  K55

·  K56

·  K57

·  K58


Hệ vừa làm vừa học và từ xa  
·  Khung chương trình

·  Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Ngày 25 tháng 11 năm 2008, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Bành Tiến Long đã ký quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

·  Các khóa đang đào tạo

·  Các khóa đã ra trường


 
Giảng dạy bằng Tiếng Anh  
·  Bài 1: Hàm liên tục

Lecture series on Mathematics-1 by Prof S.K.Ray, Department of Mathematics and Statistics IIT Kanpur

·  Bài 2: Các tính chất của hàm liên tục

Lecture series on Mathematics-1 by Prof S.K.Ray, Department of Mathematics and Statistics IIT Kanpur For more details on NPTEl, visit http://nptel.iitm.ac.in

·  Bài 3: Liên tục đều

Lecture series on Mathematics-1 by Prof S.K.Ray, Department of Mathematics and Statistics IIT Kanpur For more details on NPTEl, visit http://nptel.iitm.ac.in

·  Bài 4: Hàm khả vi

Lecture series on Mathematics-1 by Prof S.K.Ray, Department of Mathematics and Statistics IIT Kanpur For more details on NPTEl, visit http://nptel.iitm.ac.in

·  Bài 5: Định lý giá trị trung bình

Lecture series on Mathematics-1 by Prof S.K.Ray, Department of Mathematics and Statistics IIT Kanpur. For more details on NPTEl, visit http://nptel.iitm.ac.in

·  Bài 6: Cực đại - cực tiểu

Lecture series on Mathematics-1 by Prof S.K.Ray, Department of Mathematics and Statistics IIT Kanpur. For more details on NPTEl, visit http://nptel.iitm.ac.in

·  Bài 7: Khai triển Taylor

Lecture series on Mathematics-1 by Prof S.K.Ray, Department of Mathematics and Statistics IIT Kanpur. For more details on NPTEl, visit http://nptel.iitm.ac.in


 
     
Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Địa chỉ: 136 đường Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội