HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   
Các số đã xuất bản  

Số 1/2023 KHXH VN  

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội

Số 1/2023 KHXH VN

Tìm kiếm
MỤC LỤC - CONTENTS
Khoa học Xã hội - Social Sciences, 1 (2023)
ĐẶC ĐIỂM VỀ CẤU TRÚC THỂ LOẠI CỦA TIỂU THUYẾT NGẮN ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM - Characteristics of genre structure in contemporary Vietnamese short novels
Hoàng Thị Huệ, 1 (2023) p. 3-12
LUÂN LÍ SINH TỒN TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NAM CAO VÀ NGUYỄN HUY THIỆP - Survival ethicality in Nam Cao’s and Nguyen Huy Thiep’s short stories
Vũ Long Hiệp và Nguyễn Thị Minh Thương, 1 (2023) p. 13-23
YẾU TỐ TÂM LINH TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM SAU 1975 (KHẢO SÁT QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU) - Spiritual elements in Contemporary Vietnam Prose
Nguyễn Thị Hải Phương, 1 (2023) p. 24-30
ĐẤT VÀ NGƯỜI MIỀN TRUNG TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN MINH CHÂU - Land and central people in Nguyen Minh Chau’s compositions
Hoàng Thị Thu Giang và Vũ Thị Minh Tâm, 1 (2023) p. 31-40
THÂN THỂ TRONG THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG TỪ GÓC NHÌN SO SÁNH VỚI VĂN HỌC ĐÔNG Á - The Body in Ho Xuan Huong’s Nom Poetry from A Comparison with East Asian Literature
Bùi Linh Huệ và Dương Thu Hằng, 1 (2023) p. 41-52
CUỘC ĐẠI CHIẾN Ở SÒNG SƠN – BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CHUỖI TRUYỀN THUYẾT VỀ THÁNH MẪU LIỄU HẠNH TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM PHỦ, TỨ PHỦ - Great war in Song Son – a new developing step in the legend of holy Mother Lieu Hanh in Vietnamese beliefs in Mother Goddesses of Three Realms, Four Realms
Nguyễn Thị Quế, 1 (2023) p. 53-61
SỰ PHÂN CHIA “VĂN CHƯƠNG HOÀI HƯƠNG” VÀ “VĂN CHƯƠNG HƯƠNG THỔ” TRONG VĂN HỌC ĐÀI LOAN VÀ VĂN HỌC TRUNG QUỐC - The division of “nostalgic literature” and “local literature” in Taiwanese literature and Chinese literature
Nguyễn Thị Mai Chanh, 1 (2023) p. 62-68
KIỂU NHÂN VẬT HUNG THỦ TRONG BỘ TIỂU THUYẾT BÁC SĨ PHÁP Y TẦN MINH CỦA TẦN MINH - The Murder Character type in the series novels Medical Examiner Qin Ming by Qin Ming
Nguyễn Ngọc Thùy Linh và Trần Thị Thu Hương, 1 (2023) p. 69-79
“ĐỐI THOẠI” TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA AKUTAGAWA RYUNOSUKE - “Dialogue” in Akutagawa Ryunosuke's short stories
Đào Thị Thu Hằng, 1 (2023) p. 80-88
DÒNG DI CƯ RA THÀNH THỊ: ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ VÀ ÁP LỰC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM - Migration flows to urban areas: characteristics, roles and pressures on urban development in Vietnam
Nguyễn Thị Hà Thành, 1 (2023) p. 89-98
HIỆN TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA Ở TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2010 – 2020 - Urbanization in Ba Ria - Vung Tau province in the period 2010 - 2020
Ngô Thị Hải Yến, Đặng Vũ Khắc và Nguyễn Thị Thủy, 1 (2023) p. 99-108
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU “CAM CAO PHONG” Ở TỈNH HÒA BÌNH DƯỚI GÓC ĐỘ ĐỊA LÍ - Research on development of Cao Phong orange brand in Hoa Binh province under geographical viewpoint
Lê Mỹ Dung và Bùi Thị Thanh Phương, 1 (2023) p. 109-117
ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Application of remote sensing and gis in assessing urban land use change in Dan Phuong district, Hanoi
Dương Thị Lợi, 1 (2023) p. 118-128
TỔNG QUAN SƠ LƯỢC VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÙ HỢP GIỮA ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG - Brief overview of factors influencing the conformity between vocational training and the labor market
Nguyễn Văn Tuân, 1 (2023) p. 129-140
NHẬN DIỆN LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG PHÒNG NGỪA LAO ĐỘNG TRẺ EM THÔNG QUA TRƯỜNG HỌC - Child labor identification and social work activities in the prevention of child labor through the school
Hoàng Thị Hải Yến, 1 (2023) p. 141-152
THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRƯỜNG HỌC TRONG PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH (NGHIÊN CỨU Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI) - Promoting social work to prevent violence at school among students (research in secondary schools in Hanoi)
Nguyễn Thị Mai Hương và Nguyễn Thị Ngân, 1 (2023) p. 153-160
CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI TỈNH LAI CHÂU: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH - Vocational training policy for rural youth in Lai Chau province: reality and policy impications
Bùi Thanh Bình, 1 (2023) p. 161-169
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 - Assessment of the results of implementing social work activities at Thanh Hoa Obstetrics and Gynecology Hospital, Thanh Hoa Province from 2016 to 2020
hạm Tiến Nam, Phùng Thị Trang và Nguyễn Khắc Liêm, 1 (2023) p. 170-180
PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC CẤP TỈNH – NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH VĨNH PHÚC - Leadership style of the executive committee of the provincial employees' union – research in Vinh Phuc province
Nguyễn Hải Thanh, 1 (2023) p. 181-195

Tác giả  

Bạn cần đăng nhập trước khi gửi bài. Nếu chưa có hồ sơ, bạn phải đăng ký với chúng tôi.

 


Biên tập viên  

Dành cho biên tập viên phân công và theo dõi phản biện.


Phản biện  

Dành cho phản biện nhận bài báo và viết báo cáo phản biện.


  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn